ไล่เหิบ

ไล่เหิบ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไล่ตะเพิด

Leave a Reply