ไส้ลงหำ

ไส้ลงหำ ในภาษาเหนือ แปลว่า โรคไส้เลื่อน

Leave a Reply