ไอ้ห่าปัก

ไอ้ห่าปัก ในภาษาเหนือ แปลว่า ไอ้ห่าแดก

Leave a Reply