บ่าหู้คิง

บ่าหู้คิง ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้สึกตัว

Leave a Reply