ฮานิบ่าเฮ่ย

ฮานิบ่าเฮ่ย ในภาษาเหนือ แปลว่า ปั๊ดโธ่เอ้ย โธ่เว้ย ส่วนใหญ่ผู้ชายใช้

Leave a Reply