เหลืองฮ่าม

เหลืองฮ่าม ในภาษาเหนือ แปลว่า เหลืองอร่าม

Leave a Reply