แอะ ในภาษาเหนือ แปลว่า อุทานแสดงความรังเกียจความหมายคล้ายๆกับคำว่า อี๋

Leave a Reply